/ oldalt megjegyezni internet explorer References International Company Tax Numbers Sitemap


+43 676 936 7008/ bartel.marianne : romanesti magyar deutsch /
+49 174 39 777 08/+36 20 245 42 56

english.steps.how.to.buy.auto.european.union.pdf english.used.cars.comparison.prices.european.union.pdf

Dovoz auta Nemecko Italia na Czesko slovenskoAutosrotovisko cesky nemecko slovensko rakusko madarsko

 

ingyen 30 nap mp3 nemetül tanulni 63 éves en is!

48 - 72 orán munkat kapni nemetország

Ausztria 10 nap allat munka nemet nyeltudás nelkül

PONDELOK NA PIATOK HETFÖ - VASÁRNAP MONTAG - SONNTAG 06 - 16 UHR l Autoimport aus Niederlanden & Belgien

3 Tagen Deutschland Arbeit wir helfen je Land!!

10 Tagen Österreich Arbeit wir helfen je Land!!!

 

skype bartel.marianne / magyarul nemetül románul is tel

Email 1cex.co.in @ gmail . com

MAGYARORSZAG AUTOIMPORT ADOS OLDAL

MAGYARORSZAG AUTOIMPORT ADO KALKULATOR

TOVÁBBI INFORMÁCIOK

 

Az Európai Közösségen kívülről történő behozatal
Vám elé állítás
Vámbiztosíték
Szabad forgalomba bocsátás
Az Európai Unió tagállamából történő behozatal
Új személygépjármű behozatala a Közösség területéről
Használt személygépjármű behozatala a Közösség területéről
A regisztrációs adó
Illetékességi szabályok
Fontos tudni, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történt csatlakozását követően a vámkezelési eljárásokban elsődlegesen alkalmazandó jogszabály a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény az eltérést engedő területeken tartalmaz szabályozást.
Az Európai Közösségen kívülről történő behozatal
Az Európai Közösség területén kívülről történő gépjárműimport esetében azonos szabályok vonatkoznak az új, illetve használt gépjárművekre.
Vám elé állítás
Ha bármilyen vámárut - így autót is - a Közösség vámterületére behoz valaki, azt vám elé kell állítania. A gyakorlatban a vám elé állítás során a határvámhivatalnál Egységes Vámárunyilatkozat kitöltésével kell kérni a gépjármű árutovábbítási vámeljárás keretében történő, illetékes belterületi vámhivatalhoz továbbítását. A határvámhivatal az árutovábbítási vámeljárás keretében megállapítja a fizetendő közterheket, melyek későbbi megfizetésére vámbiztosíték kérhető. Ezt követően a határvámhivatal a vámokmányok záradékolásával a gépjárművet az ügyfél által megjelölt belterületi vámhivatalhoz továbbítja .
Vámbiztosíték
A harmadik országból importált gépjárművek esetében a határvámhivatal a felszámítható vám és nem közösségi adók és díjak összegének erejéig vámbiztosítékot kér. Nem közösségi adók és díjak a gépjárművek esetében különösen az általános forgalmi adó, a regisztrációs adó és a környezetvédelmi termékdíj. 2005-től mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól a vámhatóság által megbízhatónak minősített fuvarozó és szállítmányozó, továbbá az engedélyezett címzett, valamint a vámudvart üzemeltető vámügynöknek a rendszeres tevékenysége keretében telephelyére érkező átmeneti megőrzés alá vont áru. A vámbiztosíték - a készpénz letétbe helyezésén vagy a kezességvállaláson túl - az annak nyújtására kötelezett választása szerint lehet:
1. hitelintézet által vállalt bankgarancia, vagy
2. banki fedezetigazolás, vagy
3. biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény (a továbbiakban: biztosítói kötelezvény).
Amennyiben a hitelintézet és a vámhatóság között kötött megállapodás szerint a hitelintézet az ügyfél által a nála visszavonhatatlanul befizetett összegről elektronikus úton értesíti a vámhatóságot, vagy valós idejű elektronikus lekérdezési lehetőséget biztosít a vámhatóság számára, a közölt vámot, nem közösségi adókat és díjakat biztosítottnak kell tekinteni, és az áru kiadható .
Szabad forgalomba bocsátás
A személygépkocsi szabad forgalomba bocsátását Egységes Vámárunyilatkozat benyújtásával lehet kérni az illetékes fővámhivataltól.
Az árunyilatkozathoz csatolni kell
1. az árutovábbítási eljárásban a határvámhivataltól kapott vámokmányt,
2. az autó adásvételi szerződését, számlát vagy ajándékozási okiratot,
3. a külföldi forgalmi engedélyt,
4. a vámkezelést kérő személyazonosságát igazoló okmányt, valamint
5. a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyét.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság vámkezeléshez kapcsolódó tájékoztatója, továbbá az érvényes műszaki és környezetvédelmi előírások megtalálhatók a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján: www.nkh.hu cím alatt. Legfontosabb követelmény, hogy az adott gépjármű zaj és légszennyezési értéke ne haladja meg az adott járműkategóriára megadott határértékeket.
A vámeljárás lezárásaként a vámhivatal határozattal kiszabja a vámot és egyéb nem közösségi adókat és díjakat. A vámhatározatot a gépjármű forgalomba helyezésekor be kell mutatni a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságánál.
Az Európai Unió tagállamából történő behozatal
Az Európai Közösség területéről származó személygépjárművek esetében eltérő szabályok vonatkoznak az új, illetve használt járművekre. Az Európai Unió valamely tagállamában vásárolt személygépjármű, hasonlóan az egyéb árukhoz, mentesül a vámeljárás alól. A regisztrációs adó, illetve általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítése érdekében azonban továbbra is fel kell keresni a vámhatóságot .
Új személygépjármű behozatala a Közösség területéről
A regisztrációs adó megfizetése szempontjából új gépjárműnek tekintendő az a személygépkocsi, illetve motorkerékpár, amely az adó alanya által történt megszerzésének időpontjában legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy amelynek első külföldi forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el .
A regisztrációs adó megfizetésére irányuló adóigazgatási eljárás a Regisztrációs Adó Adatlap/Határozat elnevezésű formanyomtatvány, valamint a mellékletét képező Igazolás benyújtásával kérhető a vámhivataltól. A vámhivatal a Regisztrációs Adó Adatlap/Határozat záradékolásával állapítja meg a fizetési kötelezettséget, és a második példány átadásával közli azt. Az adók befizetését követőn a vámhivatal záradékolt Igazolást ad ki a befizetés megtörténtéről.
Amennyiben a vámhivatal nem fogadja el az ügyfél által bevallott ellenértéket, az általános forgalmi adó alapjaként a gépjármű adó nélküli, az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló forgalmi értékét veszi számításba. Ebben az esetben mindig külön alakszerű közigazgatási határozatot kell hoznia.
Használt személygépjármű behozatala a Közösség területéről
A használt személygépjármű behozatalához kapcsolódó adóigazgatási eljárás mindössze annyiban tér el az új személygépjármű behozatala esetén követendő eljárástól, hogy a használt autó beszerzése mentes az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól. Használt gépjármű esetében a fővámhivatal csak a regisztrációs adót szabja ki.
A regisztrációs adó
A regisztrációs adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja:
1. főszabály szerint a gépjármű forgalomba helyezésének időpontja,
2. a gépjármű átalakítása esetén az átalakítás napja (de legkésőbb a forgalomba helyezés időpontja),
3. Közösségen belüli beszerzés esetén az áfafizetési kötelezettség keletkezésének időpontja,
4. a gépjármű importálása (Közösségen kívülről történő behozatala) esetén pedig a vámjogi szabadforgalomba bocsátásról szóló határozat közlésének napja.
Illetékességi szabályok
A regisztrációs adót a fővámhivatal, illetve Pest megye és Budapest közigazgatási területén a Magánforgalmi Fővámhivatal, a Buda-térségi Fővámhivatal, a Dél-Pest térségi Fővámhivatal és az Észak-Pest térségi Fővámhivatal szabja ki .

2002 otta a gépjármű kereskedelem és auto import magyarorszag ra . Elsősorban a német

import-autó területén végezzük tevékenységünket.

Fő célkitűzésünk a kiváló minőségű, a hazaival szemben is versenyképesebb ár-érték arányú

gépjármű importja Megrendelőink egyedi igényei alapján.

Ügyfélpolitikánk alapja a vevői megelégedettség! Ez inspirál minket,

hogy szakértelmünkkel és tapasztalatunkkal a lehető legkedvezőbb

ajánlattal teljesítsük import-autó vásárlási kívánságát. A Kft, melynek keretében

folytatjuk tevékenységünket nemrég alakult, ámbár fiatal kora ellenére számos elégedett

vevővel büszkélgethet! Kezdetben az Opel Astra importjára szakosodtunk.

Ügyfeleink maximális megelégedettsége alapján, az Ő ajánlásaik révén

ma már referenciaautó-palettánk a legkedveltebb márka területeire is kiterjed.

Vállaljuk, hogy kiválasztott autóját telefonon lefoglaljuk, majd a személyes

szemrevételezés és a német nyelvű adás-vétel lebonyolítását követően hazahozzuk Önnek.

Személyre szabott igényeinek megfelelő gépjármű kiválasztása .

Válassza ki autóját a mobile.de vagy autoscout24.de weboldalról,

Belgia ban egesz europa ban legolcsobb az autok.

Mi tudunk perfekt irni angolul, hollandul, nemetül , magyarul es olaszul. a legolscobb megoldás lpg autogaz es benzines

kocsik 215 ft lpg 320 ft benzin 95 ös! magyarorszag on 2016 ban.

vagy az általunk preferált autoexpo.de gépjármű-kínálatából.

Ajánlatkérésben a személyre szabott igényeinek megfelelő autó

paramétereit is elég elküldenie,

a választási lehetőségeket ehhez igazítjuk.

Készséggel állunk rendelkezésére a teljes ügyintézésben!
Önnek nem kell mást tennie, mint kiválasztania autóját, és mi teljesítjük kívánságát!

A használtautó-piac folyamatos változásban van. Vajon 2014-ben megéri magánszemélyként gépkocsit behozni, vagy vásároljunk inkább belföldön?

Használtautó-vásárlás előtt sokak fejében megfordul, hogy az itthoni vásárlás helyett vállalja a több időt, bosszankodást és energiát felemésztő behozatalt cserébe azért, hogy jobb állapotú gépjárműhöz jusson, esetleg spóroljon az adásvételen. A statisztikák szerint évente mintegy ötvenezer kocsi érkezik a határon kívülről, és a számuk egyre növekszik a csökkenő regisztrációs adó miatt. Utánanéztünk, mivel jár 2014-ben behozni egy autót Magyarországra, jogszerűen üzembe helyezni, névre íratni. Előtte azonban felhívjuk a figyelmet néhány körülményre, melyek az autók árait, állapotát és a vásárlás nehézségeit érintik.
Melyik országot válasszam?

Tévhit, hogy Nyugat-Európa legtöbb országában olcsóbbak a használt autók – azonos futásteljesítményt, évjáratot és állapot tekintve –, az utóbbi években a „hulladékokat” hozták be hozzánk 400 ezer kilométerről 120 ezerre visszatekerve és valamelyest gatyába rázva. Az viszont tény, hogy Németországban, Olaszországban, Ausztriában sokkal jobb az utak minősége, ami a futóművet és az egész karosszériát kíméli, emellett a tulajdonosok is jobban odafigyelnek a karbantartásra. Olaszországban rengeteg öreg Fiat Croma, Tempra, Tipo vagy Alfa Romeo 33, 75 szaladgál az utakon, hazánkban pedig ilyeneket már nem is igen látni.

Jobb kormányost lehet olcsón venni

Nagy-Britannia speciális ország, ott hihetetlenül olcsók a használt kocsik. Egy ismerősöm néhány évvel ezelőtt vásárolt Angliában egy Mazda 323-ast 400 ezer forintnak megfelelő fontért, és miután megkérdeztem az évjáratát, valamint a futásteljesítményét, utánanéztem a magyar használtautó-piacnak. Az állam leesett, ugyanis ezeket az autókat hazánkban 1-1,3 millió forintért árulták. Persze ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy arrafelé jobb kormányos gépjárművekkel közlekednek, melyeket le lehet vizsgáztatni nálunk is, de a közlekedés igencsak körülményes, sőt veszélyes is lehet velük. Tehát a szigetországból valóban csak ínyencek hozzanak be gépjárművet!

Nálunk a legkedveltebb úti cél Ausztria, Olaszország és Németország. Lehetőleg magánszemélytől vásároljunk, de legalábbis ne olyan kereskedőtől, aki gyanúsan olcsó gépjárművekkel foglalkozik. A magyar határhoz közel lévő ausztriai kereskedők egy része például tökéletesen tisztában vannak a hazai piac igényeivel, ennek megfelelően simán visszatekerik a kilométerórát, és eladnak összetákolt bontószökevényeket a „hülye magyarnak”. Magyarországon pedig nagyon óvatosan kezeljük a külföldi papíros járgányokat, mert ahogy feljebb már szó volt róla, a jó állapotú kocsik kint drágábbak, mint itthon, tehát a neppereknek csakis úgy éri meg az üzlet, ha feltupíroznak egy hulladékot, és eladják „occsó csodaverdaként”.

Mivel a fizetendő összeg mértéke lényegesen megnő, és az ügyintézés menete bonyolultabbá válik, ha átlépjük az Európai Unió határát, harmadik országból csak különleges esetben – veterán gépjármű, méregdrága különlegesség – érdemes importálni.
Milyen árkategória esetén éri meg külföldön autót vásárolni?

Az import tényleges költségeivel a cikk végén foglalkozunk, de nagy általánosságban kijelenthető, hogy akinek csak 300-700 ezer forintja van a vásárlásra, az nyugodtan felejtse el a behozatalt, ugyanis a különböző költségek (utazás, szállás, regisztrációs adó, okmányok kiállítása) miatt esély sincs arra, hogy jó állapotú kocsihoz jusson. 700 ezer és 2 millió forint közötti értéknél határeset a dolog, előfordulhat, hogy csak kevéssel lesz drágább az Olaszországból behozott „szerelmünk”, mintha itthon vettük volna, de járulékos veszteségként két hétig tartó gyomorgörcsre számítsunk a négykerekű felkutatása és a bürokrácia kalandos útvesztői miatt. Az importtal foglalkozó Nagy Péter szerint külföldről leginkább a több millióba kerülő dízelautókat érdemes behozni, mert a gázolaj minősége sokkal jobb, mint Magyarországon, ezért lényegesen tovább bírják a motorok meghibásodás nélkül.Fontos a nyelvismeret, mert mutogatva, illetve magyarul, ámde látványosan artikulálva sosem jutunk hozzá a kiszemeltünkkel kapcsolatos fontos információkhoz. Németországban is legyünk körültekintőek vásárláskor, kísérjen el minket egy hozzáértő ismerősünk vagy vigyük el átvizsgálásra az autót, mert a szervizkönyv jelenléte és a mosolygós német nagymama nem jelent garanciát a tökéletes állapotra. Ha mi nem beszéljük az adott ország nyelvét, akkor keressünk egy ismerőst, aki akár telefonon beszélni tud az eladóval vagy el tud kísérni minket külföldre.

gyintézés, bürokrácia

Az Európai Unió valamely tagállamában vásárolt személygépjármű mentesül a vámeljárás alól, regisztrációs adót azonban kell fizetni, és ezzel kapcsolatban a vámhatóságot kell felkeresnünk. Az összeg függ attól, hogy milyen üzemű a gépjármű (benzines, dízel, hibrid), a környezetvédelmi besorolástól, a hengerűrtartalomtól, a gyártási évtől, valamint a magyarországi forgalomba helyezés időpontjától.

Ezen a címen egy egyszerű és gyorsan kitölthető kalkulátort találnak, ahol könnyedén kiszámíthatják ezt a költséget. Egy példával illusztrálva a regisztrációs adó mértékét: amennyiben egy 2008-as gyártású, 1600 köbcentiméteres benzinmotorral ellátott, euro 4-es környezetvédelmi besorolású autót hozunk be idén júliusban, akkor 127 500 forintot kell fizetnünk.

Az Európai Unión belüli vásárlás esetén a szállításon és a regisztrációs adón – illetve az árban akár benne lévő áfán – kívül nem kell más extrát fizetni, de természetesen a nevünkre kell íratni a kocsit, mint a belföldi vásárlás esetén. Az alábbi keretben látható lista – ismerve a magyar bürokratikus helyzetet – mindenesetre elég riasztónak tűnik.
A külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezési eljárásához szükséges okmányok

Amennyiben a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla
A forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illetékbélyeg (6000-6000 forint)
A közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlap (esetlegesen összeépítési engedély)
Eredeti külföldi forgalmi engedély vagy az arról kiadott hiteles igazolás (törzskönyv) és hatósági jelzés (rendszámtábla), illetve külföldi járműokmány (kivéve ha a járművet külföldön nem helyezték forgalomba)
A tulajdonjog megszerzését igazoló okirat (adásvételi szerződés, számla)
A jármű származásának ellenőrzéséről kiadott hatósági határozat
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének igazolása (biztosítási kötvény, a kötvényen szereplő fedezeti időszak leteltét követően az adott díjfizetési időszakra vonatkozó csekk vagy bizonylat; a kötelező felelősségbiztosításról szóló igazolás; a biztosító által kiadott előzetes fedezetigazolás)
Az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszámtábla-érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevény (a rendszámtábla-díj összege a rendszámtábla típusától függ)
Külön jogszabályban (A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény) meghatározott gépjármű (személygépkocsi és lakóautó) után fizetendő regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás
Ügyfél-azonosító okmány (személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okirat – személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél –, illetve képviseleti eljárás esetén a meghatalmazás; jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy másolat a cégbejegyzésről – elfogadható a Céginfóban kinyomtatott példány is –, aláírási címpéldány, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás)
Az előzetes eredetiség-ellenőrző szakértői állomások részére biztosított és a jármű megvizsgálásakor kitöltött járműkísérő lap, mely nem régebbi hatvan napnál
A vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevény (az okmányiroda adja ki) vagy nyilatkozat az illetékmentességről.

Forrás: Regisztrációsadó.hu

„Nyugat-Európában általában gyári alkatrészekkel cserélik ki az elhasználódottakat, jó minőségű olajat töltenek a motorba, a benzin és a gázolaj minősége is jobb, mint nálunk, az utak kiválóak, tehát összességében sokkal jobb állapotban van egy 200-300 ezer kilométert futott, Németországban vagy Olaszországban használt autó, mint egy 150 ezret futott magyarországi” – nyilatkozta Nagy Péter, aki hosszú évek óta foglalkozik importautókkal.

Az autóvásárlás elvileg a világ egyik legörömtelibb tevékenysége, de a sok hivatalos hercehurca, iratokkal, engedélyekkel, igazolásokkal való vacakolás a legédesebb pillanatokat is megkeseríti. A helyzeten nem segít, ha csak határainkon kívül találtunk megvásárlásra érdemes autót, ilyenkor még több vizsgálat, sorban állás, befizetés nehezíti a dolgunkat.

Az elmúlt évek szigorításai és a többször is módosított regisztrációs törvény erősen visszavetették a korábbi időszakra jellemző autóbehozatali lázat: 2003-ban még 86 ezer személyautót hoztak be az országba, tavaly ez a szám 42 ezerre esett vissza. 2005 első negyedéves adatai alapján a KF szakértője 30 ezerre becsülte az idei évre várható összforgalmat. A visszaesés fő okaként többen is az égig érő regadótáblát említették. A jelenleg érvényben lévő tételek mellett már közel sem lehet akkora nyereséget kitermelni egy ügyesen kiválasztott autóból, mint korábban.

Az import négyötödét bonyolító profik, közismertebb nevükön nepperek, természetesen változatlanul dolgoznak. A legjellemzőbb, hogy fix, általában pár százezer forintos ügyintézési díj ellenében az autó kiválasztását leszámítva minden terhet levesznek a vállunkról: tárgyalnak a kinti kereskedővel, elintézik a kezdő befizetést, behozzák az autót, határainkon innen pedig átvállalják a műszaki vizsgálatok, a vámhivatali és forgalomba helyezési eljárások elvégzését.

Egy hivatásos importőr megbízása jelentősen leegyszerűsíti a behozatalt, én például valószínűleg nem bírnám idegekkel a végigjárandó hivatalok sorát, ugyanakkor az is jogos kérdés, hogy miért fizessünk több százezer forintot az amúgy is borsos pluszköltségek mellett, ha valamit magunk is el tudunk intézni.

Mit és honnan?

Magyarország EU-csatlakozásával megszűnt a behozható autók évjárati korlátozása, és vámkezelési kötelezettség sincs, mivel az uniós kereskedelem vámmentes. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mostantól bármilyen ótvaros roncs szabadon behozható és hazánkban forgalomba helyezhető lenne, és nem vonatkozik az EU-n kívül gyártott autókra.

Az EU ráadásul nem is pontos megnevezés, mivel az európai származás valójában az EGT országaira (EU+Izland, Liechtenstein, Norvégia) vonatkozik. Törökországból és Svájcból jelenleg vámuniós szerződés alapján jöhetnek 0%-os vámtétellel az autók, és több országgal van szabadkereskedelmi megállapodása az EU-nak. Ezekről a helyekről EUR1 okmány kitöltésével szintén 0%-os vámmal hozhatók autók.

Más, úgynevezett harmadik országokból (USA, Japán stb.) érkező autókra az amúgy is elkerülhetetlen költségek mellett vámot is kell fizetni, egységesen 10%-ot. A forgalomba helyezhetőség kulcsszavai a típusbizonyítvány, az EURO-besorolás és a motorkód. Típusbizonyítványa minden motoros járműnek van, ez tartalmazza a környezetvédelmi besorolás (EURO-kategória) megállapításához szükséges adatokat.

zek alapján eléggé egyértelmű a helyzet:
Újként hozható be a 2 hónapos, de 10 000 km-t futott autó, de annak a nyugdíjas vidéki orvosnőnek az autója is, aki, bár 5 éve birtokolja az autót, nem ment vele többet 6000 km-nél. A fenti ismérvek alapján már könnyen behatárolható, hogy új autóról van-e szó: amennyiben a paraméterek nem felelnek meg, használt autóról beszélünk. Ezek is behozhatók, de csak akkor, ha legalább az Euro-II-es környezetvédelmi normát teljesítik.

A fenti két eset alól egy kivétel van, a muzeális korú, köznyelven veterán autók köre. Itt a leglényegesebb adat, hogy az autó idősebb legyen harminc évesnél, ezen kívül van egy csomó más előírás, ami szabályozza, hogy az adott harminc év feletti, azaz muzeális korú autó behozható és forgalomba helyezhető-e Magyarországon. Erről bővebben legközelebb.

Forgalomból kivonás, ideiglenes rendszám, hazaszállítás

A külföldön megvásárolt járművet hazahozatal előtt ki kell vonni a forgalomból, ezt a régi tulajdonos tudja megoldani. Amennyiben a megvásárlandó külföldi autó már Magyarországon tartózkodik, nem kell eladás előtt hazautazni vele, elég, ha külföldi tulajdonosa bemutatja a régi rendszámot az otthoni hatóságoknál. Ha a vásárlás külföldön történik, és az autót saját lábán szeretnénk hazahozni, a forgalomból kivonás után ideiglenes rendszámot kell kérni. Ezzel már simán jöhetünk haza a határokon át. Ennek költsége itt Európában általában 80 és 140 euro között mozog. A tréleren hazaszállított autókra nem kell ideiglenes rendszám.

A kérdést alapvetően az dönti el, cégtől vagy magánszemélytől vásárolunk. Magánszemélytől elegendő az adásvételi szerződés. Az adásvételi szerződés nyelvét nem korlátozzák a jogszabályok, értelemszerűen érdemes olyan nyelvet választani, amelyen mi is értjük, mit írunk alá. Az EU-n kívülről hozott jármű beléptetésekor a vámhatóság kérheti az adásvételi fordítását, a bevett gyakorlat alapján azonban ez nem jellemző.

Ha kereskedőtől vagy cégtől vásárolunk, kereskedelmi számlát kell kérni. A helyzet ugyanez céges import esetén, a magánszemély úgyse tud számlát adni, az eladó cégnek pedig úgysincs más választása. Az alulszámlázás nem javasolt, már csak azért sem, mert ha a vámhivatal gyanúsan alacsonynak találja a számlaértéket, jogában áll felemelni az összeget.

Remélhetőleg az eddigiek segíthetnek a megfelelő autó kiválasztásában és hazaszállításában. A következő részben áttekintjük, milyen megpróbáltatások várnak a határon innen. Az sokkal szórakoztatóbb lesz!

Használt autót külföldről

Ne legyünk álszentek, ki ne szeretne pénzt megtakarítani a lehetőségek kihasználásával? A regadó nevű sarc elkerülésére sokféle mutatványt eszeltek már ki. A helyzet fogyasztóbarát megoldására szakosodott cégek némelyike olyan gyorsan létesült, hogy a honlapjaik is inkább összedobottnak, mint megtervezettnek tűnnek, mindenesetre a szükséges információt be lehet szerezni a netről.

A külföldről behozott autót nem nálunk helyezik forgalomba, ezzel legalább a regadó elkerülhető. A kínált megoldások sokkal alacsonyabb bekerüléssel, vagy az adóból leírható további költségekkel számolnak, még úgy is, hogy a külföldi forgalomba helyezés - változattól függően más-más - lépései pénzbe kerülnek. Kialakult egy három résztvevős liga: amerikai (és más, EU-n kívüli), szlovák valamint német rendszámosok. A vállalkozások előszeretettel rántják le a leplet egymásról, amikor a másik módszerének buktatóit elemzik. Úgy tűnik, az amerikai tábor vesztésre áll. Nézzük sorra a versenyzőket.

Amerikai rendszámos autónál a tájékoztatók szerint USA-beli céget alapítanak nekünk, kiváltják nevünkre a nemzetközi jogosítványt, így amerikai rendszámos autónkkal gond nélkül közlekedhetünk majd bárhol a világon. Ez így szép, csakhogy az ellenoldal ecseteli a dolog árnyoldalait is, többek között: amerikai munkavállalási engedély nélkül nem lehet a rendszámot használni; behozatalkor ideiglenes vámeljárást indítanak vám- és áfa-letéttel, majd legkésőbb hat hónap múlva kiviteli vámeljárással ki kell léptetni az autót az EU-ból. Amennyiben a járműnek nincs nemzetközi zöldkártyája (nem környezetvédelmi, hanem kötelező-felelősségbiztosítási igazolás), határbiztosítást kell rá kötni, ezt 2009-re havi hatvanezer forintban szabták meg; nem köthetnek rá cascót; csak cégestül lehet eladni, és így tovább. Egy amerikaiimport-cég ügyvezetőjét kérdeztem arról, hogy a felvetések megállják-e a helyüket, mire ő: kilencven százalékban igen. Kár, pedig egy Mercedes-Benz S 63 AMG L-t már 35 millió forintból hazahoznának, miközben nálunk 46 millió az ára.

Vállalkozóknál közkedvelt megoldás a szlovák rendszám


Ha nem lehet amerikaival, jöjjön EU-s rendszámmal! Ennek feltétele az európai típusmegfeleltetés, a homologizálás. Találunk olyan vállalkozást, amely 790 ezer forintért elvégzi, és szűken egy százasért akciósan adja hozzá a szlovák rendszámot. Az autó EU-szabványos, itteni rendszámmal. A Denker nevű cseh cég magyar honlapján ugyanezt kínálja, szépen levezeti a behozatal során a költségek alakulását, amiből kiderül, hogy az S 63 AMG 133 ezer dolláros MSRP árából itthonra 190 ezer lett áfástul, vagyis 35 millió forintnál alig több, de magyar rendszámmal is belül maradna a 39-en.EU-s autónál nincs vám, de van regadó és áfa. A sokkal kedvezőbb adóviszonyok és a regadó-kerülés miatt lett megoldás a szlovákiai vásárlás és forgalomba helyezés. Egy cég, amely ezzel kapcsolatos szolgáltatást nyújt, tartózkodási, lakhatási és forgalomba helyezési ügyintézésért 2000 euró körüli összeget kér a magánszemélytől, akinek természetesen ki kell jelentkeznie itthoni lakcíméről. Mint mondják, a kötelezően előírt, összesen minimum féléves ott-tartózkodást nehéz ellenőrizni, és a regadót máris elkerülte a vevő, az egykulcsos áfa pedig csak 19 százalékos.

Céges vásárlókat más megtakarításokkal is csábítanak: sok személyautó-modellt haszonjárműként (N1 kategória) lehet forgalomba állítani az előírt csomagtér-elválasztás után, ezzel az áfát spórolják meg. A szlovákiai üzemanyag áfája visszaigényelhető (egy további lépéssel az EU-n belülié is), nincs súly- és teljesítményadó. Mindehhez egy céget kell alapítani Szlovákiában, amellyel cégvezetőként használom a járművet, vagy bérbe adom a magyar cégemnek, ekkor viszont be kell fizetni az N1 kategória miatt korábban visszaigényelt áfát. A regadó elbliccelésén túl visszaigényelhető a bérleti díj áfáját is.

Seit 2002 beschäftigen wir uns mit Autoimport innerhalb der EU. Am Anfang von Deutschland nach Ungarn & Rumänien, seitdem auch von Niederlanden, Belgien oder Deutschland nach Österreich, Tschechien, Rumänien, Serbien, Slowakei und Ungarn.

Nicht nur Neuwagen lassen sich im Ausland billiger erwerben Preise Belgien 45 % Österreich 100% trotz NOVA!!!. Auch Gebrauchte kosten jenseits der Grenzen häufig weniger als hierzulande. Ein großes Angebot im unteren Preissegment gibt es etwa in Brüssel , Mailand , Amsterdam und Dänemark.Brüssel ist europaweit das billigste Pflaster in Sachen Gebrauchtwagen. Dort kosten Pkw aus Vorbesitz im Schnitt 11.172 Euro. Höchstpreise werden in Paris und Frankfurt aufgerufen, wie aus einer Statistik des Portals Autoscout24 hervorgeht.Gebrauchtwagenverkäufer in Frankreichs Hauptstadt verlangen im Mittel 20.164 Euro, knapp dahinter folgt Frankfurt mit 19.571 Euro. Auch in Rom sind gebrauchte Autos mit 19.293 Euro relativ teuer. Im preislichen Mittelfeld finden sich München mit 18.931 Euro und Hamburg mit 17.075 Euro.

  Import eines deutschen Gebrauchtwagens nach Österreich (Eigenimport)
Stand: Juni 2012%
Da ich mich mit dem Fahrzeugeigenimport bereits seit 2004 beschäftigt bin und mittlerweile 8 Autos aus Deutschland importiert habe, werde ich natürlich häufig gefragt, wie das Ganze eigentlich genau vor sich geht und was dabei besonders zu beachten ist. Aus diesem Grund habe ich eine kleine Zusammenfassung aller wichtigen Dinge, die mir eingefallen sind, gemacht und hoffe Euch damit ein wenig helfen zu können! Wozu eigentlich ein gebrauchtes Auto aus Deutschland holen?
Vorab eine wichtige Anmerkung zum Gebrauchtwagen:
Ein KFZ gilt als Gebrauchtwagen, wenn das Fahrzeug mehr als 6.000 km zurückgelegt hat und die erste Inbetriebnahme zum Zeitpunkt des Erwerbs mehr als sechs Monate zurückliegt. Der deutsche Automarkt ist riesig im Vergleich zum österreichischen und ich denke dass jeder Kaufinteressierte, der mal einen Blick in deutsche KFZ-Börsen wagt, sein nächstes Auto mit 90%iger Wahrscheinlichkeit dort auch kaufen wird. In Deutschland gibt es erstens eine viel größere Auswahl bezüglich Ausstattung und auch der preisliche Unterschied ist nach wie vor nicht außer Acht zu lassen.
Wo überhaupt suchen & finden?
Anbei ein paar Links zu wichtigen Gebrauchtwagenbörsen:
• http://www.mobile.de
• http://www.autoscout24.de
• http://www.webauto.de
• http://www.gebrauchtwagen-zeitung.de/
• http://www.gebrauchtwagen.de/
Natürlich gibt es auch hier private sowie gewerbliche Verkäufer. Ich habe schon sowohl von privat als auch von gewerblich gekauft und dabei nie Probleme gehabt. Ratsam ist es natürlich trotzdem, das Auto von einem seriösen Händler zu beziehen. Empfehlenswert ist es natürlich, nach KFZ Ausschau zu halten, welche als "unfallfrei" deklariert sind. Doch hier ist darauf zu achten, dass seriöse Händler ab einem gewissen Reparaturwert der Karosserie dies im Kaufvertrag gesetzlich angeben MÜSSEN, auch dann, wenn es sich nur um einige kleine Parkdellen handelt (viele Händler lassen diese vor dem Verkauf reparieren). In einem solchen Fall sollte man den Sachverhalt natürlich möglichst genau hinterfragen. Vorsicht bei umgebauten oder getunten Autos:
Die Typisierungsbestimmungen in Deutschland sind (leider) anders als die in Österreich!!!
Auch wenn diverse Umbauten in Deutschland einwandfrei typisiert und eingetragen sind, in Österreich verfällt dies gänzlich! Das Fahrzeug muss bei der in Österreich anstehenden Konformitätsprüfung in einwandfreiem und serienmäßigen Zustand sein! Jeder in Deutschland vorgenomme Umbau muss in Österreich komplett neu eingetragen werden!


Gefunden - und nun?
Hat man sein Objekt der Begierde erst mal gefunden, ist die Kontaktaufnahme zum Händler - und zwar am besten gleich per Telefon. Geht schneller und einfacher als per Mailverkehr.
Großartige Überprüfungen sind hier natürlich nicht drin. Mit einer halbwegs guten Menschenkenntnis kann man den Verkäufer nichts desto trotz ein wenig einschätzen - was einem bei der Entscheidung "Soll ich oder soll ich nicht?" natürlich durchaus weiterhelfen kann.
Nichts desto trotz gilt: Vertraue keinem blind! SCHREIBEN ODER IN DER SCHEISSE BLEIBEN!!!
Daher sollte ein Auto nie komplett im Vorhinein bezahlt werden!!!
Selbst wenn ein paar Hundert Kilometer dazwischen liegen, gilt hier: Erst hinfahren und anschauen! Besonders wenn es sich um ein Auto handelt, dass schon ein paar Jährchen bzw eine höhere Kilometerleistung am Buckel hat. Wer ganz sichergehen will, kann im Vorhinein per Fax einen Vorvertrag mit dem Händler abschließen und eventuell auch eine Anzahlung leisten (10% des Kaufpreises sollten auf alle Fälle ausreichen). Natürlich mit der schriftlichen Anmerkung, dass sich das Auto im beschriebenen Zustand befinden und die Kilometerangabe stimmen muss. Ich persönlich habe es fast immer so gehandhabt, weil mir das Risiko zu groß war, vielleicht am Ende umsonst hinzufahren weil das Auto in der Zwischenzeit verkauft wurde. Natürlich hängt es wie gesagt stark davon ab, wie alt das Auto und wie hoch die Laufleistung ist. Meine letzten Autos waren meist im neuwertigen Zustand und hatten sogar noch Herstellergarantie, von dem her war es kein Problem einen verbindlichen Vorvertrag abzuschließen.


VOR REISENATRITT NACH DEUTSCHLAND
Bevor man sich zum Kauf entscheidet, sollten vor allem die finanziellen Dinge abgeklärt werden. Deutsche Gebrauchtwägen sind zwar nach wie vor um einiges günstiger als in Österreich, durch die vielen Nebenkosten und Nachzahlungen, die in Österreich fällig sind, bringt es meist allerdings nur noch einen geringen finanziellen Vorteil für den Käufer.
AUSTRIA AUTO ANMELDEN Nebenkosten und Nachzahlungen be
• Fahrt- bzw Flugkosten Zug oder airberlin.com oder flynikki.com
• Überstellungsgebühren (Kennzeichen, Versicherung, Treibstoff)
• §57a Überprüfung in Österreich inkl. Typenschein oder Einzelgenehmigung
• Nova + extra CO2 Abgabe
• Eventuelle Dieselpönale (die im Falle eines Partikelfilters aber meist wieder wegfällt bzw ausgeglichen wird)
• Vignette Austria 12 €

Wie komme ich nach Deutschland wenn ich erfolgreich Autoimport machen will?
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
• per Flugzeug
• per Zug
• mit dem Auto und einer Begleitperson
• mit dem Auto und einem Anhänger
Aus persönlichen Erfahrungen kann ich nur sagen dass Fliegen bisher die bequemste Variante war (per Oneway-Ticket hinfliegen und mit dem Auto heimfahren).
• Swoodoo
• Checkfelix.at
• Aua.com
• Viennaairport
• Flughafen.at

Natürlich bringt das natürlich das Risiko mit sich, dumm dazustehen falls das Auto aus irgendeinem Grund doch nicht gekauft werden kann.
Nichts desto trotz kann ich diese Variante durchaus empfehlen.
Das Mitnehmen einer zweiten Person ist übrigens durchaus empfehlenswert - auch wenn man sich für die Option Fliegen entscheidet. Perfekt wäre es hier natürlich, wenn der Reisebegleiter ein technisch versierter Mensch wäre (Optimum: Automechaniker ) der das zukünftige Auto gleich ein wenig unter die Lupe nehmen kann.
Bei den Dokumenten lautet die Devise: Besser zuviel als zu wenig!
Dokumente die man auf alle Fälle mitnehmen sollte:
• Personalausweis, besser Reisepass l • Führerschein
• Meldezettel l • Vignette
• und natürlich nicht zu vergessen: Bargeld (meistens wird in bar bezahlt)

Wie wird das Auto überstellt?
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
• mit Überstellungskennzeichenn mit gelbem Datumsfeld (auch Kurzzeitkennzeichen genannt)
• mit Überstellungskennzeichen mit rotem Datumsfeld (auch Zoll- oder Ausfuhrkennzeichen genannt)
• eventuell mit ausgeborgten Probefahrtskennzeichen vom Händler selbst . Die beste Variante wäre die Überstellung mittels deutschen Zoll- oder Ausfuhrkennzeichen, die vor Ort von jeder Zulassungsstelle oder vom Verkehrsamt ausgestellt werden. Hier ist natürlich nicht zu vergessen, dass die Ämter nur unter der Woche bis ca 16 Uhr (in den verschiedenen Städten und Orten unterschiedlich, am besten vorher die Öffnungszeiten abklären!) zur Verfügung stehen!
Vorteil: Diese Zollkennzeichen gelten auch in Österreich und man hat vollen Versicherungsschutz (Haftpflicht). ich gehe weiter unten beim Punkt „Die Beantragung von Zoll- oder Kurzzeitkennzeichen“ noch näher auf den behördlichen Ablauf und die Unterschiede zwischen den Kennzeichen ein. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, das Auto mit einem Anhänger abzuholen. So fällt die Rennerei auf den Ämtern gänzlich weg.


Das Überstellen eines deutschen Fahrzeuges mit blauen Probefahrtskennzeichen aus Österreich ist NICHT erlaubt!
Es besteht hier KEIN Versicherungsschutz, außerdem ist die Gefahr, von der deutschen Exekutive erwischt zu werden, mehr als groß. Und spätestens dann ist die Reise zu Ende. Abgesehen davon wird zusätzlich ein Exekutionsverfahren eingeleitet, was natürlich alles andere als angenehm ist.
Beim Händler
Das Fahrzeug sollte erst mal genau inspiziert und auf die in der Verkaufsbeschreibung angegebenen Dinge überprüft werden.
Der Händler sollte dafür auch anstandslos eine Hebebühne und eventuell einen Schichtdickenmesser für den Lack des Wagens zur Verfügung stellen.
Wenn alles ok ist und man sich preislich einigen konnte (manche Leute verhandeln gern und tun das dann auch nochmal vor Ort), kann der Kaufvertrag abgeschlossen werden. Hier ist schon im Vorhinein zu hinterfragen, ob die Mehrwertssteuer ausweisbar ist, da die Nova welche beim österreichischen Finanzamt zu bezahlen ist, bei einem Händlerverkauf vom Nettoverkaufspreis berechnet wird. Auf diesem Kaufvertrag sowie der Rechnung wird die MwSt zB ausgewiesen. Hier ein Beispiel eines Kaufvertrages , auf dem die MwSt nicht ausgewiesen ist, hier gilt Brutto = Netto.
Der Händler muss sowohl den Fahrzeugbrief als auch den entwerteten Fahrzeugschein (der bei der Beantragung von Überstellungskennzeichen von der Zulassungsstelle eingezogen wird) übergeben. Auch eine Übereinstimmungserklärung , auch "COC" genannt, wird oft übergeben, bei Fahrzeugen die nach 1997 gebaut wurden, jedoch eigentlich nicht mehr benötigt.
Garantie - ja oder nein? Bezüglich Garantie oder Gewährleistung sind Händler oft sehr unterschiedlich. Manche geben so oder so europaweite Gewährleistung, manche bieten diese extra an - in diesem Fall erhöht sich meist der Kaufpreis des KFZ. Es gibt aber wiederum auch Händler, die KFZ - besonders wenn diese exportiert werden - ausschließlich ohne Garantie verkaufen. Hier ist natürlich Vorsicht geboten. Verzichtet man tatsächlich auf die Garantie, ist ein niedrigerer Kaufpreis auf alle Fälle ein Muss!
Die Beantragung der Zoll- oder Kurzzeitkennzeichen
Meistens entscheidet man sich, das Auto mit deutschen Zollkennzeichen zu importieren. Kosten ca. 250 €. Diese Variante ist meiner Meinung nach auch die beste und empfehlenswerteste. Gemacht wird das auf der Zulassungsstelle und bei den in der Nähe angesiedelten Schildermachern (neben der Zulassungsstelle gibt es je nach Größe der Stadt 1 - 3 Schildermacher).
Dokumente die hierfür benötigt werden:
• Personalausweis oder Reisepass
• eventuell Meldezettel
• Kaufvertrag
• Fahrzeugbrief vom abgemeldeten (!) KFZ
• gültiger TÜV-Bericht des KFZ (wird nur für rote Überstellungskennzeichen benötigt)

Es gibt wie bereits erwähnt zwei verschiedene Varianten von Überstellungskennzeichen:
Die sogenannten "Kurzzeitkennzeichen" mit gelbem Datumsfeld, welche 5 Tage gültig sind. Ein gültiger Tüv-Bericht ist hier nicht notwendig. Hier gibts auch ein Bild dazu.
Die zweite Variante sind die sogenannten "Zoll- oder Ausfuhrkennzeichen" (rotes Datumsfeld), welche 15 Tage gültig sind.
Ein gültiger Tüv-Bericht ist hierfür erforderlich. Die Kosten sind etwas höher ls die bei den gelben Kennzeichen. Bis 2010 war es üblich, die Kennzeichen mit dem roten Datumsfeld zu verwenden. Laut Auskünften aus Deutschland hat sich hier bei der Abwicklung aber ein wichtiger Faktor geändert: offensichtlich fällt nun zusätzlich auch der Weg zum Finanzamt an, was das ganze Vorgehen natürlich um einiges erschwert. Aus diesem Grund wird heutzutage eigentlich nur noch die Variante mit den gelben Kennzeichen gewählt. Ich persönlich bevorzuge diese ebenfalls, da man fürs Anmelden in Österreich mittlerweile oft nur noch 2-3 Tage benötigt (was vor einigen Jahren ja leider nicht der Fall war). So sehen Zollkennzeichen aus. Das Ablaufdatum ist im roten Feld seitlich eingestanzt und somit sofort ersichtlich. Der Ablauf
Der erste Weg geht erst mal zum Schildermacher.
Dort wird erst mal eine Kurzzeitversicherung für 15 Tage abgeschlossen (Kostenpunkt 70 - 80 Euro).
Mit dieser Versicherungsbestätigung geht‘s dann zur Zulassungsstelle.
Dort müssen diverse Formulare ausgefüllt und Dokumente entgegengenommen werden.
Anschließend legt die Zulassungsstelle in einem Schreiben an den Schildermacher ein Kennzeichen fest. Mit jenem Schreiben geht‘s wieder ab zum Schildermacher, wo das Kennzeichen an Ort und Stelle gestanzt wird. Mit dem fertigen Kennzeichen bewaffnet macht man sich schließlich wieder auf den Weg zur Zulassungsstelle Dort ist dann nochmal eine Bearbeitungsgebühr zu entrichten. Ein Mitarbeiter vom Verkehrsamt überprüft anschließend die Fahrgestellnummer direkt am KFZ und vergleicht diese mit der angegebenen Fahrgestelnummer in den Dokumenten. Stimmt dies überein, werden ein Fahrzeugschein für die Überstellungskennzeichen sowie Versicherungskarten (diese sollten im Fahrzeug mitgeführt werden) ausgestellt. Schlussendlich kommt ein Siegel auf das Überstellungskennzeichen und die Wege in Deutschland wären hiermit erst mal erledigt
Die Gesamtkosten für diese Aktion (Versicherung, Schilder, Bearbeitungsgebühren) liegen bei etwa 130 bis 140 Euro. Ich will an dieser Stelle anmerken, dass diese Dinge weitaus nicht so kompliziert sind wie sie vielleicht klingen. Die Ämter und Behörden in Deutschland sind sehr eingespielt und entgegenkommend und ich war jedesmal binnen einer Stunde mit allem durch.
Kauft man bei einem größeren Händler, ist es oft schon üblich, dass dieser freundlicherweise die Beschaffung der Kurzzeitkennzeichen übernimmt und man das Auto nur noch abholen muss. Dadurch wird dem Käufer der Weg zum Amt und Schildermacher natürich erspart. Bei meinen letzten beiden Importen war das überhaupt kein Problem.

Die Fahrt nach Österreich


Viel Spaß Und nicht vergessen: Vignette aufkleben!!!


Aufgaben in Österreich bei Autoimport nach Österreich

Der erste Weg ist erst mal der zum Vertragspartner des Vertrauens.
Der deutsche Fahrzeugbrief wird dort abgegeben und am Auto wird eine Konformitätsprüfung durchgeführt (ähnlich einer §57a Überprüfung ).
Neu zumindest bei Audi: Konformitätsprüfungen werden, wenn das Fahrzeug einen gültigen und positiven TÜV-Bericht hat, nicht mehr durchgeführt. Es wird lediglich eine §57a Überprüfung gemacht (hängt vom Alter des Fahrzeuges ab, bei KFZ unter 3 Jahren muss keine Überprüfung gemacht werden).

Der Vertragspartner sendet die deutschen Unterlagen des Fahrzeuges gemeinsam mit denen des neuen Besitzers zum Generalimporteur (in diesem Fall Salzburg).
Dieser stellt den Österreichischen Typenschein für das Fahrzeug aus bzw gibt diesen für den Vertragspartner online frei, was bedeutet, dass der Typenschein vom Vertragspartner auf Knopfdruck geladen und ausgedruckt werden kann. Ein großer Vorteil, da der Postweg und somit auch Zeit eingespart wird.

Die Kosten liegen hier bei etwa 180 Euro.

Neu seit 01.01.2008:
Das Fahrzeug wird vom Generalimporteur in die Genehmigungsdatenbank eingetragen und vorerst gesperrt. Das ist wichtig, da das Finanzamt nach Einzahlung von Nova & CO2 Abgabe diese Sperre aufhebt und das Fahrzeug erst dann für die Zulassung freigegeben ist. Hier ein kleines Beispiel von Sperre und Freigabe.

Wenn man den Typenschein oder auch Typenblatt genannt, dann endlich hat, macht man sich am besten gleich auf den Weg zum Finanzamt um dort die Nova und die CO2 Abgabe zu bezahlen.
Hierfür werden wieder Dokumente wie Personalausweis oder Reisepass, Meldezettel, Typenschein des Autos und natürlich Geld (in bar) benötigt.
Die Nova wird bei einem Händlerverkauf wie wie bereits erwähnt vom Nettoverkaufspreis laut Kaufvertrag berechnet. Bei einem Kauf von einer Privatperson wird der österreichische Eurotaxmittelwert als Bemessungsgrundlage verwendet!
In der Regel geht das relativ fix - ich hab dafür noch nie länger als eine Stunde gebraucht. Kommt natürlich auch sehr aufs zuständige Finanzamt an.

Die Nova (Normverbrauchsabgabe)


Zum Thema Nova bekomme ich mit Abstand die meisten Anfragen. Offensichtlich ist dies ein Thema, das bei vielen Käufern oft für Unklarkeit sorgt.
Die Nova wird wie bereits erwähnt vom Nettoverkaufspreis laut Kaufvertrag (bei Händlerverkauf) berechnet. !!Das heißt jedoch nicht, dass die Mehrwertsteuer beim Kauf nicht bezahlt werden muss!! (merkwürdigerweise glauben das nämlich viele Leute) Ausschlaggebend ist, dass die Mehrwertsteuer am Kaufvertrag ausweisbar ist. Das bedeutet aber nicht, dass sie "abgezogen" werden kann, sondern lediglich, dass sie im Vertrag angegeben wird.
Beispiel 1: Ein Gebrauchtwagen um 10.000 Euro wird bei einem Händler gekauft. Die Mehrwertsteuer ist ausweisbar, dies wird auch im Kaufvertrag angegeben:
Netto: 8.403,36 Euro
MwSt 19%: 1.596 Euro
=Brutto: 10.000 Euro
Die Nova (beispielsweise 12%) kann somit vom Nettopreis berechnet werden:
8.403,36 x 12% = 1.008,40 Euro
Beispiel 2:
Ein Gebrauchtwagen um 10.000 Euro wird von einer Privatperson gekauft. Die Mehrwertsteuer ist nicht ausweisbar, dies wird auch im Kaufvertrag angegeben:
Netto = Brutto: 10.000 Euro
Die Nova (beispielsweise 12%) muss somit vom Bruttopreis berechnet werden:
10.000 x 12% = 1.200 Euro
Die CO2 Abgabe (seit Juli 2008 )
Bei der Neuzulassung eines Pkw (in der Regel Neuwagenkauf, aber auch bei Eigenimport eines Gebrauchtwagens) wird zusätzlich zur Normverbrauchsabgabe (NoVA) ein Bonus bzw. Malus, je nach Abgaswerten des Pkw, fällig. seit dem 1. Jänner 2010 ist die CO2 Abgabe für alle KFZ (unabhängig vom Erstzulassungsdatum), die einen CO2 Ausstoß über 160g/km vorweisen, zu entrichten!!
Zitat BMF: 2.2 Anwendungsbereich des § 6a NoVAG 1991 auf
Gebrauchtfahrzeuge – Änderung der Rechtsauslegung
Unter Berücksichtigung von Umweltschutzerwägungen (insbesondere zur Erreichung des
Ziels, die Co2-Emissionen nachhaltig zu reduzieren) und unter Bedachtnahme auf die EuGH©
Bundesministerium für Finanzen Seite 3
Rechtsprechung wird von der zuständigen Fachabteilung des BMF nunmehr folgende
Rechtsauffassung vertreten:

Allgemeines zur NoVA Stand 2016
Was ist die NoVA? Die NoVA ist eine einmalige Abgabe die abhängig von den CO2-Emissionen (Pkw, Kombi) oder vom Hubraum (Krafträder) als Prozentsatz vom Fahrzeugwert (Netto) berechnet wird.

Bei Pkw ist darüber hinaus eine CO2-Malus-Regelung anzuwenden und abhängig von der Antriebsform ein Fixbetrag abzuziehen.

Die NoVA wird fällig, wenn:
ein neuer Pkw, Kombi (auch Wohnmobil) oder ein neues Kraftrad in Österreich an den Kunden geliefert wird oder ein Fahrzeug zum ersten mal zum Verkehr in Österreich zugelassen wird. Dem entsprechend wird die NoVA unter anderem auch fällig wenn,

neue oder gebrauchte Kraftfahrzeuge aus dem Ausland importiert und zugelassen werden sollen (siehe Linkbox)
Kraftfahrzeuge als Übersiedlungsgut ins Inland verbracht und zugelassen werden sollen (Siehe Fahrzeuge als Übersiedlungsgut)
der Grund für eine NoVA-Befreiung entfällt: Zulassung eines ehemaligen Vorführ-, Diplomaten-, Fahrschulfahrzeugs oder eines ehemaligen Miet-, Taxi oder Gästewagens bzw. Umtypisierung (z.B. von LKW auf Wohnmobil)

Die NoVA wird nicht fällig, wenn:

es sich um einen Anhänger (z.B. Wohnwagen), um einen Omnibus, um einen (sowohl kraftfahrrechtlichen als auch zolltarifarischen) Lkw handelt.
es sich um ein Elektrofahrzeug handelt (Hybidfahrzeuge sind sehr wohl NoVA-pflichtig!)
es sich um ein Vorführ-, Diplomaten-, Fahrschulfahrzeug oder einen Miet-, Taxi oder Gästewagen, etc. handelt (weitere Ausnahmen unter www. bmf.gv.at)
Bei NoVA-befreiten Fahrzeugen kann die Zulassungsstelle unter Umständen eine Unbedenklichkeitserklärung verlangen (erhältlich beim Wohnsitzfinanzamt).
Oldtimer: Folgende Kraftfahrzeuge gelten als Sammlerstücke von geschichtlichem Wert und sind daher von der NoVA befreit: die 30 Jahre oder älter sind und
die einem nicht mehr hergestellten Modell oder Typ entsprechen und
die noch im Originalzustand sind (keine wesentliche Änderung des Fahrgestells, des Steuer- oder Bremssystems, des Motors, usw.)
Alle Kraftfahrzeuge, die vor dem Jahr 1950 hergestellt wurden (auch in nicht fahrbereitem Zustand).
Ebenso jüngere Fahrzeuge, die bei einem geschichtlichen Ereignis benutzt wurden und
Rennwagen, mit denen bedeutende sportliche Erfolge errungen wurden.

NoVA-Pflicht bei Kauf eines Neufahrzeuges in Österreich:
Der Käufer des Fahrzeuges bezahlt die NoVA beim Händler, dieser führt sie dem Finanzamt ab. Grundsätzlich sind alle Leistungen, die der Importeur bzw. der Erzeuger erbringt, NoVA-pflichtig. z.B: Sportlenkrad, Breitreifen, Sonderausstattungen (wie ABS, Airbag, Klimaanlage, Schiebedach etc.), Sondermodelle. Keine NoVA-Pflicht entsteht, wenn die Leistungen erst nach Übernahme des Fahrzeuges erbracht werden (Kriterien: individueller Auftrag, Zusatzleistung und nicht Ersatz, entsprechendes Entgelt. z.B. Autoradio, Zusatzscheinwerfer, Alarmanlage).

NoVA-Pflicht bei Eigenimport durch Private:
In diesem Fall ist die NoVA bei Neufahrzeugen und Gebrauchtfahrzeugen abzuführen. Die NoVA ist von jener Person, auf die das Fahrzeug erstmalig in Österreich zugelassen wird, selbst zu berechnen und seit 1.1.1998 vor der Zulassung mittels Formular "NoVA 2" und Zahlschein an das zuständige Wohnsitzfinanzamt zu entrichten. Ohne Bestätigung des Finanzamtes, dass keine steuerrechtlichen Bedenken gegen die Zulassung bestehen, kann das Fahrzeug nicht zugelassen werden. Zur Berechnung beim Eigenimport und zu weiteren Fragen zu diesem Thema siehe Eigenimport nach Österreich durch Private.

Auto Import Österreich NoVA-Rückvergütung:

Die NoVA kann, wenn das Fahrzeug ins Ausland verbracht bzw. verkauft wird unter gewissen Voraussetzungen anteilig zurückgefordert werden.

So ist zum Beispiel die Rückforderung möglich, wenn das Fahrzeug als Übersiedlungsgut durch einen Privaten ins Ausland verbracht wird.

Beim Verkauf ins Ausland durch einen Privaten (bzw. Unternehmer die das Fahrzeug nicht überwiegend für das Unternehmen genutzt haben) ist derzeit jedoch keine Rückforderung möglich.

Nach dem 31.12.2015 gilt diese Einschränkung jedoch nicht mehr und auch in solchen Fällen kann die NoVA anteilig zurückgefordert werden.

Die NoVA-Rückvergütung für Menschen mit Behinderung gibt es seit 1.1.2011 nicht mehr.

Als Ersatz wurde der pauschale Steuerfreibetrag für ein von Menschen mit Körperbehinderung genutztes, eigenes Kraftfahrzeug auf monatlich 190 Euro erhöht.
Berechnung der NoVA

Import nach Österreich Für Motorräder:

Import von Mottorrädern nach Österreich Berechnung des Nova Steuersatzes:

(Hubraum (in ccm) - 100) x 0,02 = Steuersatz
dieser Steuersatz ist auf volle Beträge ab- bzw. aufzurunden
der Höchststeuersatz liegt bei 20 Prozent
bei einem Hubraum von nicht mehr als 125 ccm beträgt der Steuersatz 0 Prozent

Der errechnete Steuersatz ist auf den Nettowert (exkl. USt und NoVA) des Motorrads anzuwenden, dies ergibt die zu leistende NoVA.

Nova Berechnung Österreich bei Autoimport 2016 Für Pkw/Kombi: Berechnung des Nova-Steuersatzes:

(CO2-Emissionen (in g/km) - 90) / 5 = Steuersatz
dieser Steuersatz ist auf volle Beträge ab- bzw. aufzurunden
der Höchststeuersatz liegt bei 32 Prozent

Abzugsposten: Der errechnete Steuersatz ist auf den Nettowert (exkl. USt und NoVA) des Pkw/Kombi anzuwenden,

anschließend sind ab dem Jahr 2016 grundsätzlich 300 Euro abzuziehen. Durch den Abzugsposten kann es jedoch zu keiner Steuergutschrift kommen.

Für alternativ betriebenen Fahrzeuge (Hybridantrieb, Verwendung von Kraftstoff der Spezifikation E 85, von Methan in Form von Erdgas/Biogas, Flüssiggas oder Wasserstoff)

entfällt der NoVA-Bonus von 600 Euro ab dem Jahr 2016 und es sind auch hier die allgemein gültigen 300 Euro abzuziehen.

Malus bei Pkw/Kombi mit CO2-Emissionen über 250g/km:

für jedes Gramm CO2 über dem Grenzwert von 250g/km erhöht sich die zu leistende NoVA um 20 Euro


siehe auch Öamtc Link

Formular Nova 2 - ist am Finanzamt abzugeben: Formular Normverbrauchsabgabe

Nach Einzahlung der Nova und CO2 Abgabe schaltet das Finanzamt wie bereits erwähnt das Fahrzeug in der Genehmigungsdatenbank frei. Eine Quittung über die bezahlte Nova wird ausgestellt. Wenn das alles geschehen ist, kann das Auto schlussendlich angemeldet werden. Einige Tage bis Wochen nach der Einzahlung der Nova flattert ein Kontoauszug des Finanzamtes ins Haus. Im Normalfall steht der Kontostand bei 0,00 Euro. Als Privatperson bekommt man bei jedem einzelnen Auto eine neue Steuernummer. Ich hoffe Euch damit geholfen zu haben und wünsche Euch viel Spaß beim Importieren sowie viel Freude am neuen Auto und eine unfallfreie Fahrt! Alle Angaben ohne Gewähr!
Es handelt sich hier um persönliche Erfahrungsberichte, mit denen ich Euch diverse Fragen beantworten und einen eventuellen Fahrzeugimport erleichtern möchte! Es sind trotzdem noch Fragen offen? Oder Sie benötigen Hilfe beim Eigenimport?
Sie erreichen mich über das Kontaktformular oder besuchen Sie meine Diskussionsrunde auf Facebook ! Auch Ihre persönlichen Erfahrungsberichte sind hier gern gesehen! Einfach zur Gruppe beitreten und mitdiskutieren! Es kommt leider sehr oft vor, dass ich mit einer Finanzbeamtin verwechselt werde - ich bekomme fast täglich Mails von Leuten, die mich um eine genaue Berechnung inkl. Aufschlüsselung bitten. Nachdem wir ja jetzt einen ganz tollen Novarechner haben, sollte es bei der Berechnung aber mittlerweile keine Probleme mehr geben
Wenn ich die Arbeit jedesmal selbst machen würde, hätte ich längst schon einen neuen Fulltimejob.

Wiener Landesfahrzeugprüfstelle
In Österreich werden alle Fahrzeuge regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit geprüft. Seit mehr als 70 Jahren ist dadurch garantiert, dass nur sichere und umweltverträgliche Fahrzeuge unterwegs sind.

Werkstätten und Autofahrerklubs führen die Überprüfungen im Auftrag der Landesfahrzeugprüfstelle an jährlich circa 800.000 Fahrzeugen durch. Für die regelmäßige Pickerl-Überprüfung kooperiert die Wiener Landesfahrzeugprüfstelle mit 500 ausgewählten privaten Werkstätten.

Kontakt und Öffnungszeiten
• 11., 7.Haidequerstraße 5
• Fahrplanauskunft
• Telefon: + 43 1 955 59
• Fax: + 43 1 4000-99-9220
• E-Mail: landesfahrzeugpruefstelle@ma46.wien.gv.at
• Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr; an gesetzlichen Feiertagen geschlossen; am Karfreitag, am Heiligen Abend (24.12.) und zu Silvester (31.12.) von 8 bis 12 Uhr
Die § 57a-Begutachtung (Pickerl)
Für die regelmäßige Pickerl-Überprüfung kooperiert die Wiener Landesfahrzeugprüfstelle mit 500 ausgewählten privaten Werkstätten. Die Werkstätten werden von der Prüfstelle überwacht, informiert und intensiv betreut. Umgebaute und importierte Fahrzeuge werden direkt von der Prüfstelle genehmigt.
Formlose Anträge hinsichtlich der Ermächtigung zur wiederkehrenden Begutachtung gemäß § 57a Kraftfahrgesetz für Kfz-Werkstätten richten Sie an die Landesfahrzeugprüfstelle mit folgenden Angaben:
• Name
• Adresse
• Telefon
• Angaben über Personen, die zur Durchführung als geeignet betrachtet werden
Sie bekommen danach einen Fragebogen zugeschickt. Wenn Sie diesen ausgefüllt an die Landesfahrzeugprüfstelle retourniert haben, erhalten Sie einen Termin für die Ortsverhandlung in der Prüfstelle.
Für Bürgerinnen und Bürger sowie für Werkstätten werden Sprechstunden und Beratung zu allen Fragen rund um das Pickerl angeboten. Auch wer ein Fahrzeug gekauft hat und meint, es hätte kein Pickerl bekommen sollen, erhält hier Rat und Hilfe.
Sprechstunden
Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr
Eine Voranmeldung wird empfohlen.
Fahrzeugkontrollen im Verkehr
Die Verkehrssicherheit in- und ausländischer Fahrzeuge wird in Zusammenarbeit mit der Bundespolizeidirektion Wien im Verkehr, das heißt auf der Straße, laufend kontrolliert. Entspricht ein Fahrzeug bei der Kontrolle nicht den Sicherheitsstandards, darf es nicht weiterfahren. Die Kennzeichen werden sofort abgenommen.
Zusätzliche Schwerpunkte bei den Kontrollen sind zum Beispiel:
• Betriebssicherheit von Taxis
• Einhaltung der Geräuschvorschriften bei lärmarmen Lastkraftwagen
• Überprüfung von Fahrtenschreibern in Lastkraftwagen
Fahrzeuggenehmigungen
Beim Selbstimport von Neu- oder Gebrauchtwagen ist eine Überprüfung vorgeschrieben. Damit wird sichergestellt, dass nur Fahrzeuge, die den derzeit geltenden Anforderungen an Sicherheit und Umweltverträglichkeit entsprechen, auf den Markt oder in den Verkehr gelangen. Die Landesfahrzeugprüfstelle kontrolliert auch bei Umbauten von Fahrzeugen die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
LPD Wien
Schottenring 7-9
1010 Wien
Telefon: 01 31310-0
LPD-W@polizei.gv.at
__________________________________
______

AUTOTEMETÖK Nemetország Cseország Ausztria Magyarország Szlovakia AUTOVERWERTUNGEN DEUTSCHLAND TSCHECH ÖSTERREICH SLOWAKEI UNGARN
Hasznalt auto eládo cegek cseország szlovakia GEBRAUCHTWAGENHÄNDLER TSCHECH UND SLOWAKEI

HETFÖ - VASÁRNAP 7MONTAG - SONNTAG 06 - 16 UHR l 24 H ENTSPERREN l Schelleingasse , Bäckerei , 1040 Wien l

+43 676 936 7008/ bartel.marianne : romanesti magyar deutsch / +49 174 39 777 08/+36 20 245 42 56

magyar club kalaka WIEN MAGYAR CLUB BECS deutsch.autokauf.deutschland.autoimport.deutschland.autopreisedeutschland.pdf
deutsch.autokauf.deutschland.autoimport.autokaufcheckliste01von03.pdf

autokauf.deutschland.autoimport.autokaufcheckliste02von03.pdf

 

autokauf.deutschland.autoimport.autokaufcheckliste03von03pdf

 

deutsch-austria-österreich.oeamtc-gebrauchtwagen-kaufvertrag.pdf

deutschland.autokauf.deutschland-kaufvertrag-gebrauchtwagen.pdf

autoimport nemetország excel adat nemet komplett info autoimport aus deutschland excel schrittweise komplett info

AUTOIMPORT mindegyik lepés igy megszervezni MAGYARORSZAG 3 LAP pdf

 

 

Autoimportálas Magyarország importálas adot fizetni 30 autok után sokk példák
21 nyelven autoimportálás angol holand olasz francia nemet lengyel szlovák lengyel törökül .txt
magyar.magyarorszag.casco.biztositas.doc
magyar.magyarorszag.adasveteli.szerzödés.word.2003.doc wichtige Dokumente bei Autokauf Deutschland als PDF

A külföldről történő gépkocsi-behozatal már régóta foglalkoztatja azokat, akik kedvezőbb áron szeretnének hozzájutni használt autókhoz. A tényt sokan ismerik: a külföldről (adott országból) behozott autók ára igencsak olcsóbb az itthon megvásárolható, hasonló típusú gépjárművekhez viszonyítva. A dolog persze nem ismeretlen a szomszédos országokban élők számára sem, hiszen szerb kereskedők például Magyarországtól vásárolnak nagy mennyiségben.

Amikor a hullám megindult, az éppen regnáló kormány a regisztrációs adóval próbálta egyrészt féken tartani a folyamatot, másrészt anyagi szeletet hasítani belőle magának. Lényegében elmondható, hogy mindkét szemponttal elérték a céljukat, a kiskapukat pedig folyamatosan szüntették (és szüntetik) be, így ma már nem is lehet elkerülni a regisztrációs adóval járó kellemetlenségeket.

A statisztikák szerint évente mintegy félszázezer autó érkezik a határon túlról, és a szám az évek múlásával folyamatosan növekszik, köszönhetően a csökkenő regisztrációs adónak. Tény és való viszont az is, hogy a külföldről behozott autóknál nem minden esetben járnak el kellő körültekintéssel, és az így hozzánk került gépjárművek minősége nem éppen a legideálisabb. Problémás az autó állapota, valamint kívánnivalót hagy maga után a biztonság, a környezetvédelem és a megbízhatóság szempontjából is, és az esetek komoly részében még a hazai átlagnál is rosszabb példányok érkeznek hozzánk. Autoimport Österreich schrittweise erklärt Acrobat PDF
magyar.magyarorszag.forgalmi_engedely_igazololap.doc AUTOIMPORT KOMPLETTE INFO DEUTSCHLAND UND NIEDERLANDE

magyarorszag.gepjarmu_vasarlasa_atiratasa_eredetisegvizsgalata.doc

 

 

+43 676 936 7008/ +49 174 39 777 08/+36 20 245 42 56  
magyar.magyarorszag.hasznalt_jarmu_forgalomba_helyezese.doc  
magyar.magyarorszag.autoimport.nal. gepjarmuado.doc 50% b. Tanken sparen LPG Autogastankstellen in Europa

 

magyar.magyarorszag.muszaki_vizsga.doc

50% b. Tanken sparen LPG Autogastankestellen in Belgien
magyar.kotelezo_gepjarmu-felelossegbiztositas.doc 50% bei Tanken sparen LPG Autogastankstellen Italien

autoimport/magyar.magyarorszag.torzskonyv.doc

autoimport/magyar.magyarorszag.uj_jarmu_forgalomba_helyezese.doc

magyar.magyarorszag.auto.import.kolcsonadasi.pdf

50 % b. Tanken sparen LPG Autogastankstellen Niederlande
magyar.magyarorszag.allando_rendszamtabla.doc 50% b. Tanken sparen LPG Autogastankstellen in Österreich
magyar.magyarorszag.szemelygepkocsik_maganimportja.doc 50 % bei Tanken sparen LPG Autogastankstellen in Ungarn

magyar.magyarorszag.auto.import.gepjarmu-adasveteli-szerzodes.pdf

 

50% b. Tanken sparen LPG Autogastankstellen in Polen
Magyarország importálas adot fizetni sokk példák 50% b. Tanken sparen LPG Autogastankstellen in Slowakei
A nem európai uniós tagországból érkező autók és motorok esetén a helyzet az elején bonyolultabb, hiszen azok után vámot kell fizetni, aminek mennyisége a származási ország szerint változik. Személygépkocsit és motorkerékpárt az EU határain belül vámkezeltethetjük a célországban és a beléptetés országában is, azonban mindegyik esetben ugyanazt a vámjogi szabályozást kell alkalmazni.A vámügyintézés után következik az általános forgalmi adó megfizetése, valamint hogy a dolgok nehezebbek legyenek, jöhet a regisztrációs adó. A költségek itt már olyan magasra rúghatnak, hogy komolyabban el kell gondolkodni az import előtt, és az összkiadásokhoz célszerű hozzászámolni azt is, hogy az engedélyeztetést viszonylag hosszú folyamat, amely sok időnket leköti.A regisztrációs adó befizetése után a forgalomba helyezés adminisztrációs költségei következnek, ezt követően azonban az autó vagy motorkerékpár már készen áll a bevetésre.Érdemes azonban leszögezni, hogy a nem uniós tagországokból érkező autók esetében oda kell figyelni a behozható járművek korára és környezetvédelmi osztályára. Az EGT-országokon kívülről érkező gépjárműveket akkor helyezhetjük például forgalomba, ha azok rendelkeznek az EURO IV szerint jóváhagyással.Amennyiben az adott gépjármű nem felel meg egyetlen szükséges besorolásnak sem, úgy az nem kapja meg a szükséges engedélyeket, így fáradozásaink hiábavalónak bizonyulnak.

Ettől függetlenül egy jól átgondolt döntés után külföldről lehetséges olyan autót és motort beszerezni, amelynek nemcsak az ára, hanem az állapota is kiváló, és amiről sokáig elmondhatjuk, hogy példás vétel volt.

Manapság a járműimport legnagyobb része az Európai Unió tagországából érkezik, mivel innen a legegyszerűbb a forgalomba állítás. Az adó mértéke több mindentől függ (műszaki tulajdonság, környezetvédelmi osztályba sorolás, az első forgalomba állítás időpontja), az összegről a 2003. évi CX. törvény rendelkezik, amit az évek során többször is módosítottak. Kalkulátor segítségével a befizetendő összeget könnyedén ki tudjuk számolni, ehhez mindössze az autó néhány jellemzőjét kell ismerünk (üzemanyag típusa, hengerűrtartalom, környezetvédelmi osztály, eredeti forgalomba helyezés dátuma és az adóigazgatási eljárás kezdete).

A jelenlegi szabályozások értelmében nincs korlátozás a Magyarországra behozható és forgalomba is helyezhető gépjárművek korára nézve, azonban ezeknek meg kell felelni a környezetvédelmi és a közlekedésbiztonsági követelményeknek.

A járművek után fizetendő általános forgalmi adó mértéke függ attól, hogy új vagy használt autót vásárolunk-e, valamint attól, hogy áfaalanyként vételezünk-e vagy sem. Amennyiben egy magyar vállalkozás vásárol használt autót, úgy az ügylet Magyarországon lesz adóköteles; viszont ha magánszemély utazik ki azért, hogy megvegye az adott járművet, úgy a vásárlás során az adott ország áfa-mértékét számítják fel.

Az Európai Unióban vásárolt járművek első Magyarországi forgalomba helyezésekor természetesen szükség van az adásvételi szerződésre, valamint a személyautó vagy a motorkerékpár okmányaira. Az EU-ból érkező járművet nem szükséges kivonni a forgalomból és ideiglenes rendszámmal ellátni ahhoz,hogy behozhassuk őket, az autó ugyanis átlépheti a határt az eredeti rendszámmal és okmányaival.

Miután az új tulajdonos megszerezte a megyei vámhivatal igazolását arról, hogy a regisztrációs adót megfizették az adott járműre, akkor következhet az utolsó, általánosan ismert lépés. A forgalomba helyezés adminisztrációs költségei és lépései során a tulajdonos megkapja az engedélyt az állandó használatra, ezt követően pedig nincs más hátra, mint élvezni az új vételt minden lehetséges útszakaszon.
külföldi autóbehozatal

magyar.auto.import.olaszország.magyarország.pdf

50% b. Tanken sparen LPG Autogastankstellen in Deutschland
Autoimport Italien deutschsprachig
 

+43 676 936 7008/ bartel.marianne : romanesti magyar deutsch /

+49 174 39 777 08/+36 20 245 42 56

magyarorszag.leg.olcsobb.auto.europai.union.ban.pdf  
   

+43 676 936 7008/ +49 174 39 777 08/+36 20 245 42 56